Lịch cúp điện Tân Bình ngày 15-20/8

Thứ sáu, 09/08/2019 | 11:15 GMT+7

VY PHẠM (t/h)

Điện lực Tân Bình sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 15-20/8 trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

LỊCH CÚP ĐIỆN Ở QUẬN TÂN BÌNH NGÀY 15 - 20/8

Ngày

Địa điểm

Mã trạm/ Mã đường dây

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

15/08/19

 Mất điện một phần Phường 13, Phường 14

G19LP123D, G19CP090D

Từ 09h00 đến 12h00

Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Mất điện một phần Phường 13

G19OP016D, G19OP017D

Từ 13h00 đến 16h00

16/08/19

Mất điện một phần Phường 7, Phường 15

Q29KP069D, G19DP123D, G19DP020D 

Từ 09h00 đến 13h00

19/08/19

Mất điện một phần Phường 13, Phường 15

G19LP078D, G19OP034D

Từ 09h00 đến 13h00

20/08/19

Mất điện một phần Phường 3

Q29JP109D

Từ 09h00 đến 13h00

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

Từ khóa: