Lịch cúp điện Tân Bình từ ngày 24 - 30/7

Thứ hai, 22/07/2019 | 11:24 GMT+7

VY PHẠM (t/h)

Điện lực Tân Bình sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 24 - 30/7 trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Lịch cắt điện như sau

Ngày

Địa điểm

Mã trạm/ Mã đường dây

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

24/07/19

 Mất điện một phần Phường 4

U29KP010D

Từ 08h00 đến 12h00

Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Mất điện một phần Phường 8

R19DP192D

Từ 09h00 đến 12h00

Mất điện một phần Phường 13

G19LP185N, G19LP183L, G19LP062D

Từ 09h00 đến 13h00

Mất điện một phần Phường 4

U29FP019D

Từ 13h00 đến 15h00

25/07/19

Mất điện một phần Phường 2, Phường 8 

R19DP184D, B1JCP090D, B1JCP089D, B1JCP102D, B1JCP101D

Từ 09h00 đến 13h00

26/07/19

Mất điện một phần Phường 11

G19JP120D, G19JP121D

Từ 09h00 đến 13h00

29/07/19

Mất điện một phần Phường 7, Phường 8, Phường 11, Phường 15

G19JP035D, G19DP129D, R19DP173D

Từ 09h00 đến 13h00

Mất điện một phần Phường 4

Q29KP045D

Từ 13h00 đến 15h00

30/07/19

Mất điện một phần Phường 15

G19KP099D, G19KP165D

Từ 09h00 đến 13h00

Lịch cúp điện Tân Bình từ 24 - 30/7

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, xin quý khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

Từ khóa: