Lịch cúp điện Tân Bình từ ngày 31/7 đến 6/8

Thứ năm, 25/07/2019 | 17:19 GMT+7

VY PHẠM (t/h)

Điện lực Tân Bình sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 31/7 đến 6/8 trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Lịch cúp điện quận Tân Bình từ 31/7 - 6/8/2019

Ngày

Địa điểm

Mã trạm/ Mã đường dây

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

31/07/19

Mất điện một phần Phường 15

 G19DP110D

Từ 09h00 đến 13h00

Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

G19DP095D

Từ 13h00 đến 16h00

01/08/19

Mất điện một phần Phường 5

Q29KP027D

Từ 09h00 đến 13h00

02/08/19

Mất điện một phần  Phường 13

G19LP090D

Từ 09h00 đến 13h00

06/08/19

Mất điện một phần phường 5

Q29OP024D

Từ 07h00 đến 07h30

Mất điện một phần phường 4

Q29FP103D

Từ 08h00 đến 10h00

Mất điện một phần phường 4

U29DP015D

Từ 09h00 đến 13h00

Mất điện một phần phường 11

G19JP069D

Từ 09h00 đến 12h00

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

Từ khóa: