Lợi nhuận trước thuế Eximbank đạt hơn 1.136 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ

Thứ bảy, 03/11/2018 | 08:41 GMT+7

NGUYỄN DUY

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 55% so với cùng kỳ, đạt 1.458 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 907 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 của Eximbank (EIB), 9 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.136 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 907 tỷ đồng, cùng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 2,07%.

Thu nhập lãi thuần của Eximbank trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 2.307 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 7% đạt hơn 252 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm gần 149 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ hơn 34 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 30 tỷ đồng.

Eximbank đã thực hiện được 80% kế hoạch huy động vốn và vượt 15% kế hoạch cho vay của năm 2018. 
Eximbank đã thực hiện được 80% kế hoạch huy động vốn và vượt 15% kế hoạch cho vay của năm 2018. 

Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 7% so với cùng kỳ, đạt gần 117 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động lại tăng 15% chiếm gần 1.854 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 55% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.458 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Eximbank đạt hơn 1.136 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ, thực hiện được 71% kế hoạch năm. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 34% so với cùng kỳ chiếm gần 322 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận sau thuế của Eximbank đạt hơn 907 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 2.165 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với con số 1.431 tỷ đồng cùng kỳ. Thay đổi này chủ yếu do tăng thu nhập lãi, giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán, giảm các khoản cho vay khách hàng, tăng phát hành giấy tờ có giá.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của Eximbank không thay đổi nhiều so với đầu năm khi đạt hơn 146.991 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng đạt lần lượt 119.168 tỷ đồng và 98.577 tỷ đồng. Như vậy, Eximbank đã thực hiện được 80% kế hoạch huy động vốn và vượt 15% kế hoạch cho vay của năm 2018. 

Nợ xấu của Eximbank 9 tháng đầu năm giảm 11% so với hồi đầu năm. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm nhẹ, nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm mạnh 65% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng giảm xuống mức 2,07% so với 2,27% hồi đầu năm.

Từ khóa: