Thứ hai, 01/06/2020

Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô

Thứ năm, 25/04/2019 | 17:31 GMT+7

CHẤN HƯNG (t/h)

Do không nắm được quy định của pháp luật mà không ít lái xe vẫn mắc đi mắc lại một số lỗi vi phạm sơ đẳng.
Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô
Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô
Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô
Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô
Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô
Từ khóa: