Năm 2020 có nhuận không, nhuận vào tháng mấy?

Thứ hai, 13/01/2020 | 15:09 GMT+7

MỘC MIÊN [t/h]

Muốn biết năm 2020 có nhuận hay không?. Phải dựa vào cách tính sau

1. Cách tính năm nhuận

Chúng ta có 2 cách tính lịch, bao gồm Dương lịch - tính theo chu kỳ Trái Đất quay quanh Mặt Trời (được cả thế giới sử dụng) và Âm lịch hay lịch Trăng (chủ yếu người châu Á hay dùng).

Theo Dương lịch

Theo chu kỳ Trái đất quay quanh Mặt trời mỗi năm sẽ có 365 ngày và 6 giờ (tức là 1/4 ngày), tức là sau 4 năm chúng ta gộp lại được 1 ngày dư ra và năm đó được gọi là năm nhuận. Chúng ta tự quy ước, ngày nhuận Dương lịch sẽ được tính vào tháng 2, tức là các tháng 2 của năm nhuận sẽ có 29 ngày. Theo đó, những năm có bội số của 4 (chia hết cho 4) được xem là năm nhuận, nhưng đối với những năm tròn Thế kỷ thì lấy năm đó chia cho 400 nếu chia hết mới được xem là năm nhuận Dương lịch.

 Theo Âm lịch

Trên thế giới việc xác định mốc thời gian dựa trên hệ thống lịch Gregorian (Dương lịch), tuy nhiên, đa số người châu Á tính theo lịch Âm khá khác biệt. Theo đó, chu kỳ quay của Mặt Trăng với Trái đất chỉ kéo dài 29,53 ngày. Vậy nên một năm sẽ có khoảng 354 ngày (tương đương với 12 chu kỳ quay). So với năm Dương lịch, sự chênh lệch lên tới 11 ngày, và sau 3 năm sẽ là 33 ngày - tức là hơn 1 tháng. Vì thế, cứ 3 năm có 1 năm nhuận, 5 năm có 2 năm nhuận, 19 năm có 7 năm nhuận,...

 Phương pháp xác định cực kì đơn giản đó là sử dụng phép tính chia để tìm ra năm Âm lịch nhuận: Lấy Dương lịch năm đó chia cho 19, nếu phép chia hết hoặc có các số dư là 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì chắc chắn năm đó sẽ có tháng nhuận. 

Năm 2020 có nhuận không, nhuận vào tháng mấy?

2. Năm 2020 có nhuận không, nhuận vào tháng mấy? 

Theo Dương lịch

Để trả lời câu hỏi năm 2020 có nhuận không, theo Dương lịch ta lấy 2020 chia cho 4, kết quả không có dư nên suy ra năm 2020 sẽ là năm nhuận theo lịch Dương tức là năm nhuận Dương lịch sẽ có thêm 1 ngày đó là ngày ngày 29/2.

Theo Âm lịch

Muốn biết năm 2020 có nhuận hay không (theo Âm lịch) chỉ cần lấy số năm ấy và chia cho 19 (có nghĩa là sẽ lấy 2020: 19) kết quả sẽ dư 6 ,nằm trong dãy số dư của năm nhuận: các số dư là 3, 6, 9, 11, 14, 17. Điều này suy ra rằng 2020 là năm nhuận theo Âm lịch. 

Năm 2020 sẽ là năm nhuận và nhuận theo Âm lịch. Tháng nhuận của năm 2020 sẽ là tháng 4 (Âm lịch).

 Như vậy, sẽ có 2 tháng 4 âm trong năm 2020.Tháng 4 nhuận tính như sau:

- Ngày bắt đầu: Là ngày 23/5/2020 theo Dương lịch (Âm lịch là ngày 1/4/2020, tức ngày Bính Dần, tháng Tân Tị, năm Canh Tý)- Ngày kết thúc: Là ngày 20/6/2020 dương lịch (Âm lịch là ngày 29/4/2020, tức ngày Giáp Ngọ, tháng Tân Tị, năm Canh Tý)Thông thường năm 2019 Âm lịch chỉ có 354 ngày, thế nhưng năm 2020 Âm lịch thì lại có tới 384 ngày vì 2020 là năm nhuận.

Từ khóa: