Nam A bank chia cổ tức 16%

Chủ nhật, 24/03/2019 | 06:52 GMT+7

M.N

Ngân hàng này cũng thông qua kế hoạch phát triển mạng lưới, kế hoạch niêm yết và tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.

Sáng 23/3, tại Thành phố Đà Lạt, Nam A Bank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tại Đại hội, hàng loạt những nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của Nam A Bank trong thời gian tới đã được thông qua.

Lãnh đạo Nam A bank cho biết tình hình kinh doanh năm 2018 khả quan, không chỉ đảm bảo được yêu cầu tăng trưởng mà còn đáp ứng được tính bền vững và hiệu quả khi mức chia cổ tức dự kiến được đệ trình Đại hội lên đến 16%. Ngoài ra, ngân hàng này thông qua kế hoạch phát triển mạng lưới, kế hoạch niêm yết và tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ Đồng, sửa đổi Điều lệ và Giấy phép hoạt động cho phù hợp với quy định pháp luật cũng như bối cảnh kinh doanh mới...

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ông Võ Văn Thuần đánh giá rất cao nỗ lực của Nam A Bank trong việc tăng trưởng quy mô hoạt động, đảm bảo hiệu quả kinh doanh nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành, đặc biệt là tuân thủ các giới hạn về an toàn trong hoạt động. 

Ngân hàng ngày cũng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duyệt thuận Đề án tự tái cơ cấu giai đoạn II (2016 – 2020), chấp thuận cho mở mới 35 điểm giao dịch trên cả nước, được chỉ định tham gia tái cấu trúc 3 quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Từ khóa: