Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?

Thứ bảy, 08/12/2018 | 11:18 GMT+7

NGỌC CHÂU

Mới đây hãng Adview đã tổng hợp câu trả lời của 6 lãnh đạo công nghệ từ những cuộc phỏng vấn trước đó cho chiến dịch quảng bá.
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Từ khóa: