Ngân hàng SCB đạt lợi nhuận 763 tỷ đồng trong quý III, gấp 100 lần cùng kỳ

Chủ nhật, 04/11/2018 | 16:18 GMT+7

NGUYỄN DUY

Tổng tài sản của SCB đến 30/9 đạt 499.355 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 301.000 tỷ đồng, tăng 12,94% so với đầu năm.

Ngân hàng Sài gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lãi ròng 9 tháng gần 170 tỷ đồng. Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng của SCB đạt 763 tỷ đồng trong quý III, gấp 100 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm SCB đạt 2.740 tỷ đồng lợi nhuận trước dự phòng rủi ro, gấp 6,2 lần cùng kỳ. Sau khi trừ đi chi dự phòng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của SCB đạt 212 tỷ đồng, hoàn thành 94,87% kế hoạch cả năm. Lãi ròng đạt 168,6 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Ngân hàng SCB.
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Ngân hàng SCB.

3 nguồn mang lại thu nhập lớn nhất cho SCB quý III là thu nhập lãi, hoạt động dịch vụ và hoạt động khác. Với quy mô vốn điều lệ hơn 14.290 tỷ đồng, thu nhập ròng trên mỗi cổ phần SCB đạt 109,4 đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của SCB đạt 499.355 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 301.000 tỷ đồng, tăng 12,94% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của SCB.

Các khoản phải thu tăng 30.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, đạt 54.500 tỷ đồng. Các khoản lãi và phí phải thu khác tăng nhẹ lên 45.350 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, SCB bán bớt một số khoản chứng khoán đầu tư.

Tăng trưởng từ kênh huy động tiền gửi chỉ tăng 9,67% nhưng kênh phát hành chứng khoán nợ lại tăng tới 5 lần. SCB đã phát hành thêm hơn 12.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu hồi quý III và 27.500 tỷ đồng trong 9 tháng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9 đạt 685 tỷ đồng, tương đương gần 5% vốn điều lệ. Hiện tại, SCB là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ tư trong khối tư nhân.

Từ khóa: