Thứ hai, 01/06/2020

ngân hàng – tin tức, hình ảnh nóng nhất về ngân hàng | Trang 4

Tin tức ngân hàng, Hình ảnh ngân hàng, Video ngân hàng mới nhất và hot nhất.

Tin tức mới nhất ngân hàng

Lãi suất Ngân hàng Agribank trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi cá nhân kì hạn 12, 13, 18 và 24 tháng.
Lãi suất Ngân hàng Vietcombank trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 6,8 %/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 18 tháng trở lên.
Lãi suất Ngân hàng MBBank trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 7,7%/năm áp dụng cho kì hạn 24 tháng với số tiền gửi từ 200 tỉ đồng trở lên.
Lãi suất Ngân hàng BIDV trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 7 %/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 18 tháng trở lên.
Lãi suất Ngân hàng OCB trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 8,2% áp dụng cho kì hạn 13 tháng với số tiền gửi lớn hơn 500 tỉ đồng.
Lãi suất Ngân hàng SeABank trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 7,43%/năm áp dụng tại kì hạn gửi 36 tháng với số tiền gửi từ 10 tỉ đồng.
Lãi suất Ngân hàng TPBank trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 8,6%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kì hạn gửi 24 tháng.
Lãi suất Ngân hàng MSB trong tháng 11/2019 cao nhất là 7,8%/năm được áp dụng cho kì hạn gửi 24,36 tháng với số tiền 1 tỉ đồng trở lên.
Lãi suất Ngân hàng ABBank trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 8,5%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi thông thường, kì hạn 12 tháng.
Lãi suất Ngân hàng PG Bank trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 8,5%/năm áp dụng cho tiền gửi kì hạn 37 tháng, lãi trả cuối kì
Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 8,2%/năm áp dụng cho sản phẩm EZ-Saving tại kì hạn 13 tháng
Lãi suất Ngân hàng GP Bank trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 7,95%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn 13 tháng.
Lãi suất Ngân hàng Shinhan Bank trong tháng 11/2019 mức lãi suất cao nhất hiện là 6,1%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến kì hạn 36 tháng.
Lãi suất Ngân hàng OceanBank trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 7,9%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi thông thường, kì hạn 12 tháng.
Lãi suất Ngân hàng HSBC trong tháng 11/2019 có lãi suất cao nhất là 5,3%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi thông thường, kì hạn 200 ngày.