Thứ ba, 10/12/2019

Ngô – tin tức, hình ảnh nóng nhất về Ngô

Tin tức Ngô, Hình ảnh Ngô, Video Ngô mới nhất và hot nhất.

Tin tức mới nhất Ngô

Giá thức ăn chăn nuôi thế giới trong ngày diễn biến trái chiều, trong đó đậu tương thay đổi nhẹ song lúa mì tăng 0,3% và ngô tăng 0,3%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày diễn biến trái chiều, trong đó đậu tương giảm 0,2% và lúa mì giảm 0,7% song ngô tăng 0,9%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày diễn biến trái chiều, trong đó đậu tương không thay đổi song ngô tăng 0,2% và lúa mì tăng 0,2%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày diễn biến trái chiều, trong đó đậu tương giảm 0,19% và ngô giảm 0,26% song lúa mì tăng 0,05%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới tuần qua đồng loạt tăng, trong đó đậu tương tăng 0,1% và ngô tăng 0,1% và lúa mì tăng 0,2%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt tăng, trong đó đậu tương tăng 0,59%, lúa mì tăng 0,39% và ngô tăng 0,5%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt tăng, trong đó lúa mì tăng 0,6%, đậu tương tăng 0,4% và ngô tăng 0,7%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày biến động trái chiều, trong đó lúa mì tăng 0,1% song đậu tương thay đổi nhẹ và ngô thay đổi nhẹ.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt giảm, trong đó lúa mì giảm 0,4%, đậu tương giảm 0,2% và ngô giảm 0,3%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày diễn biến trái chiều, trong đó lúa mì tăng 0,3%, đậu tương tăng 0,1% song ngô giảm 0,1%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày diễn biến trái chiều, trong đó lúa mì thay đổi nhẹ song ngô tăng 0,3% và đậu tương tăng 0,3%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong tuần diễn biến trái chiều, trong đó lúa mì thay đổi nhẹ và ngô thay đổi nhẹ song đậu tương tăng hơn 0,5%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày diễn biến trái chiều, trong đó lúa mì thay đổi nhẹ song ngô giảm 0,3% và đậu tương giảm 0,1%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày diễn biến trái chiều, trong đó lúa mì giảm 0,2% song ngô tăng 0,1% và đậu tương tăng 0,1%.
Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt giảm, trong đó lúa mì giảm 0,5%, ngô giảm gần 0,3%, đậu tương giảm 0,2%.