Người nước ngoài học tập tại Việt Nam được quản lý như thế nào?

Thứ năm, 03/01/2019 | 10:00 GMT+7

XUÂN NHƠN (t/h)

Yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018.
  Đã có Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam (Ảnh minh họa) 

Đã có Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam (Ảnh minh họa) 

Cụ thể, lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam phải học chương trình dự bị tiếng Việt, trước khi vào học chương trình chính thức bằng tiếng Việt.

Riêng lưu học sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ bằng tiếng Việt hoặc đã đạt trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được miễn yêu cầu về điều kiện tiếng Việt.

Lưu học sinh học tập, nghiên cứu, thực tập bằng ngôn ngữ khác mà cơ sở giáo dục được phép sử dụng trong đào tạo cần đạt yêu cầu về trình độ ngôn ngữ đó theo quy định.

Đáng chú ý, lưu học sinh được miễn học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh và được lựa chọn 01 môn học khác thay thế gồm: tiếng Việt nâng cao, Văn hóa Việt Nam, Lịch sử Việt Nam và môn tự chọn khác…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8/2/2019.

Từ khóa: