Những con số ấn tượng trong tuần: Hơn 13.000 xe hơi có thuế nhập khẩu 0% về TP.HCM

Chủ nhật, 07/10/2018 | 05:10 GMT+7

NGUYỄN MINH - NGỌC CHÂU

5.600 tỉ đồng là số tiền miễn thuế dành cho 13.100 ô tô nhập từ các nước ASEAN tính đến ngày 27/9.
Những con số ấn tượng trong tuần: Hơn 13.000 xe hơi có thuế nhập khẩu 0% về TP.HCM
Những con số ấn tượng trong tuần: Hơn 13.000 xe hơi có thuế nhập khẩu 0% về TP.HCM
Những con số ấn tượng trong tuần: Hơn 13.000 xe hơi có thuế nhập khẩu 0% về TP.HCM
Những con số ấn tượng trong tuần: Hơn 13.000 xe hơi có thuế nhập khẩu 0% về TP.HCM
Những con số ấn tượng trong tuần: Hơn 13.000 xe hơi có thuế nhập khẩu 0% về TP.HCM
Những con số ấn tượng trong tuần: Hơn 13.000 xe hơi có thuế nhập khẩu 0% về TP.HCM
Những con số ấn tượng trong tuần: Hơn 13.000 xe hơi có thuế nhập khẩu 0% về TP.HCM
Từ khóa: