Nợ xấu Ngân hàng SHB tăng từ 2,39% lên 2,88%

Thứ sáu, 02/08/2019 | 08:42 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Nợ có khả năng mất vốn 4.968 tỷ đồng, tăng 26%, chiếm 2% cho vay và nợ dưới tiêu chuẩn tăng 2,3 lần lên 1.136 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 42%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB), hoạt động ngoại hối có lãi thuần 17 tỷ đồng, trong khi lỗ 11 tỷ đồng quý II năm 2018. Tuy nhiên, mua bán chứng khoán đầu tư giảm 95% còn 11,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong báo cáo tài chính của SHB là mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi 1.742 tỷ đồng, tăng trưởng tới 60,3% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần đạt 3.153 tỷ đồng, tăng 46%.

Mảng tín dụng mang về cho SHB khoản lãi 1.742 tỷ đồng, tăng trưởng tới 60,3% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. 
Mảng tín dụng mang về cho SHB khoản lãi 1.742 tỷ đồng, tăng trưởng tới 60,3% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. 

Có được kết quả này một phần quan trọng là nhờ việc ngân hàng chuyển dịch mạnh sang ngân hàng bán lẻ, cho vay cá nhân, vốn là phân khúc đem lại biên lợi nhuận cao hơn. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, cho vay cá nhân của ngân hàng đạt gần 74,8 nghìn tỷ đồng, tăng tới 39,2% so với đầu năm, chiếm tới 31,16% tổng cho vay, trong khi tỷ trọng của phân khúc này này hồi đầu năm chỉ là 24,76%.

Trong khi đó, các mảng kinh doanh khác của ngân hàng trong kỳ cũng có sự tăng trưởng tốt với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 4,1 lần cùng kỳ, lên 193 tỷ đồng, nâng lũy kế lợi nhuận mảng này từ đầu năm lên 318 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, mảng mua bán chứng khoán đầu tư lại chứng kiến sụt giảm mạnh trong kỳ khi chỉ mang về khoản lãi gần 12 tỷ đồng, giảm tới 94,9% so với con số gần 236 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng ghi nhận lãi thuần trước trích lập dự phòng 1.190 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp đôi, khiến SHB chỉ lãi sau thuế 642 tỷ đồng, tăng 55%.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế là 1.560 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ 2018, tương đương 51% kế hoạch năm. Lãi sau thuế cũng tăng 53,3% lên 1.248 tỷ đồng.

Tổng tài sản đến cuối quý II ở mức 341.914 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng 9% so với đầu năm, đạt 244.466 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng ở mức 236.770 tỷ đồng, cao hơn 11% so với đầu năm. Nợ xấu tăng từ 2,39% lên 2,88%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn 4.968 tỷ đồng, tăng 26%, chiếm 2% cho vay và nợ dưới tiêu chuẩn tăng 2,3 lần lên 1.136 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 42% cho vay khách hàng, theo sau là nợ dài hạn và trung hạn. 

Từ khóa: