Nợ xấu VPBank ở mức 3,1%

Thứ tư, 23/10/2019 | 16:45 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Tính đến cuối tháng 9/2019, nợ xấu hợp nhất của VPBank đang ở mức 3,1%. Trong đó, nợ xấu của riêng VPBank là 2,45%, nợ xấu của FE Credit là 5,21%.

VPBank (VPB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 7.976 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 77% lên 708 tỷ đồng, từ mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư tăng 2,5 lần và 1,7 lần, tương ứng đạt 145 tỷ đồng và 200,2 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ thuần hơn 81 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 217 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng báo lãi thuần giảm 37% còn 548 tỷ đồng.

VPB
VPB

Kết thúc quý III, VPBank lãi trước trích lập 6.379 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ nhờ tổng thu nhập tăng 25% nhưng chi phí hoạt động gần như không đổi. Sau khi trích lập dự phòng, ngân hàng lãi sau thuế 2.282 tỷ đồng, tăng 63%.

Lũy kế 9 tháng, VPBank ghi nhận 7.199 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, hoàn thành 76% kế hoạch năm. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng là 4.343 tỷ, giảm 0,7% so với cùng kỳ. 

Tăng trưởng tín dụng hợp nhất của ngân hàng đạt 14,7% so với cuối năm 2018. Tăng trưởng huy động đạt 19,9%. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của VPBank đạt 26.333 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái, hoặc 23,9% nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường từ hợp tác bảo hiểm. Tổng thu nhập hoạt động của quý 3 tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7,1% so với quý liền trước đó.

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 ở mức 358.236 tỷ đồng, cao hơn 11% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng 20% lên 205.585 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 14% lên 249.770 tỷ đồng. 

Tính đến cuối tháng 9/2019, nợ xấu hợp nhất của VPBank đang ở mức 3,1%. Tỷ lệ này đã giảm từ 4,24% tại thời điểm một năm trước đó. Cụ thể, nợ xấu của ngân hàng VPBank riêng lẻ giảm xuống còn 2,45% cuối quý III/2019. Nợ xấu của FE Credit cũng giảm từ 6,36% xuống 5,21% cuối quý III/2019.

Hoạt động xử lý nợ từ VAMC tiếp tục được ngân hàng đẩy mạnh trong quý 3, đưa dư nợ trái phiếu VAMC giảm hơn 70% so với thời điểm cuối năm 2018, từ hơn 3.100 tỷ xuống còn dưới 908 tỷ đồng. 

Tổng số nhân viên của ngân hàng và công ty con đến cuối tháng 9 là 26.733 người, giảm 696 người so với cuối năm trước. Riêng lượng nhân viên ngân hàng mẹ giảm 2.324 người. Thu nhập bình quân tháng của nhân viên đạt 20,65 triệu đồng/tháng, cải thiện so với mức 17,94 triệu đồng/tháng cùng kỳ năm trước. 

Từ khóa: