Thứ ba, 31/03/2020

sổ đỏ – tin tức, hình ảnh nóng nhất về sổ đỏ | Trang 4

Tin tức sổ đỏ, Hình ảnh sổ đỏ, Video sổ đỏ mới nhất và hot nhất.

Tin tức mới nhất sổ đỏ

Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 quy định:
Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 quy định:
Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 quy định:
Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017 quy định:
Điều kiện cấp Sổ đỏ cho nhà ở áp dụng với nhà ở gắn liền với đất, không áp dụng với nhà chung cư.
Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định:
Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định:
Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định:
Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 quy định:
Nghị quyết 104/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 quy định:
Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 quy định:
Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 quy định:
Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 quy định:
Căn cứ: Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017.
Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hưng Yên căn cứ theo Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND.