Thứ hai, 30/03/2020

sổ đỏ – tin tức, hình ảnh nóng nhất về sổ đỏ | Trang 8

Tin tức sổ đỏ, Hình ảnh sổ đỏ, Video sổ đỏ mới nhất và hot nhất.

Tin tức mới nhất sổ đỏ

Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Tiền Giang theo Điều 4 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Thừa Thiên Huế theo Điều 3 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Thái Nguyên theo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND.
Khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) phải nộp một số khoản tiền nhất định.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Quảng Bình theo Quyết định 23/2017/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Quảng Ngãi theo Điều 8 Quyết định 54/2015/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Quảng Ninh theo Khoản 1 Điều 5 Quyết định 1768/2014/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Quảng Trị theo Khoản 1 Điều 5 Quyết định 39/2017/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Sóc Trăng theo Quyết định 02/2018/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Sơn La theo Quyết định 14/2014/QĐ-UBND và Quyết định 02/2017/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Thanh Hóa theo Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND và quyết định 4655/2017/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Thái Bình theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Quảng Nam theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Phú Thọ theo Điều 4 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND.
Đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa của Ninh Thuận theo Quyết định 85/2014/QĐ-UBND.