Tết Nguyên đán 2019, Hà Nội bắn pháo hoa ở đâu?

Thứ sáu, 18/01/2019 | 14:39 GMT+7

XUÂN NHƠN (t/h)

Hà Nội bán pháo hoa trong vòng 15 phút, từ 0h00 đến 0h15, ngày 5/2/2019 (tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi).

Theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 15/1/2019 về Tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại thủ đô Hà Nội.

Tổng số có 30 địa điểm bắn (trong đó 6 địa điểm tầm cao và 24 địa đểm tầm thấp).

Tại 6 địa điểm bán pháo hoa tâm cao (kết hợp):

- Với tổng số 3.000 quả pháo tầm cao và 360 giàn pháo hoa tầm thấp.

- Thời gian bắn 15 phút.

- Nguồn kinh phí: từ nguồn xã hội hóa

Cụ thể như sau:

Tết Nguyên đán 2019, Hà Nội bắn pháo hoa ở đâu?

Tại 24 địa điểm bán pháo hoa tầm thấp:

- Với tổng số 2.880 giàn pháo hoa tầm thấp.

- Thời gian bắn 15 phút.

- Nguồn kinh phí: từ nguồn xã hội hóa

Cụ thể như sau:

Tết Nguyên đán 2019, Hà Nội bắn pháo hoa ở đâu?

Tổng kinh phí cho 30 địa điểm bắn là: 14.193.603.000 đồng.

Từ khóa: