Thứ bảy, 17/08/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 như thế nào?

Thứ hai, 01/04/2019 | 08:09 GMT+7

LAN ANH (t/h)

Từ ngày 1/4 cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 2019 trên quy mô toàn quốc chính thức bắt đầu với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên.
Từ khóa: