TP.HCM bắt tay xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020

Thứ tư, 09/01/2019 | 05:16 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

TP.HCM sẽ vận hành của kho dữ liệu (giai đoạn 1) và Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1) trước ngày 31/1/2019.

UBND TP.HCM vừa giao Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các đơn vị về thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án, hạng mục triển khai đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. 

TP.HCM triển khai đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. 
TP.HCM triển khai đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. 

Về xây dựng kho dữ liệu dùng chung, Sở Thông tin Truyền thông sẽ triển khai thí điểm phần mềm trên thiết bị di động phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cho thường trực UBND TP.HCM. 

Thời gian vận hành của kho dữ liệu (giai đoạn 1) là trước ngày 31/1/2019. Công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung được giao xây dựng kế hoạch triển khai Trung tâm dữ liệu dự phòng.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1) sẽ được vận hành thử nghiệm trước ngày 31/1/2019.

Sở Thông tin Truyền thông sẽ phối hợp với Văn phòng UBND TP.HCM bố trí hệ thống màn hình và đường truyền hình ảnh hệ thống camera của Trung tâm điều hành đô thị thông minh đến phòng họp của Văn phòng UBND TP.HCM.

Đặt bảng thông tin đến phòng làm việc của thường trực UBND TP.HCM. Đồng thời nghiên cứu xây dựng ứng dụng trên điện thoại di động phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các lĩnh vực đã triển khai.

Từ khóa: