Từ 1/7, lương cơ sở sẽ tăng thêm 100.000 đồng

Thứ bảy, 11/05/2019 | 07:04 GMT+7

VIÊN VIÊN

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với thời điểm hiện tại 100.000 đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với thời điểm hiện tại 100.000 đồng.

Mức lương này được dùng để tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động. Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp…

Từ ngày 1/7/2019 sẽ tăng lương cơ sở.
Từ ngày 1/7/2019 sẽ tăng lương cơ sở.

5 tác động của việc tăng lương cơ sở theo Nghị định 38 này:

1. Cán bộ, công chức được tăng lương, phụ cấp

Lương của cán bộ, công chức được tính theo công thức: Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Tương tự, một số khoản phụ cấp được tính theo công thức: Mức lương cơ sở x Hệ số phụ cấp

Do đó, khi mức lương cơ sở tăng thì mức lương và một số khoản phụ cấp của cán bộ, công chức cũng sẽ tăng tương ứng.

2. Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Khi lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng theo Nghị định 38, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng sẽ tăng tương ứng từ ngày 01/7/2019. Theo dự kiến, mức tăng là 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp của tháng 6/2019.

3. Tăng mức đóng bảo hiểm y tế với nhiều đối tượng

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; trẻ em dưới 06 tuổi, người có công, người thuộc hộ cận nghèo: Đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở

Khi lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng thì mức đóng của các đối tượng trên là 62.550 đồng/tháng (trước đây là 58.500 đồng/tháng).

- Người tham gia BHYT hộ gia đình, mức đóng cũng căn cứ vào mức lương cơ sở. Khi mức lương này tăng, mức đóng cũng sẽ tăng tương ứng (trung bình tăng khoảng 3.000 đồng/người/tháng).

Ngoài ra, người đóng BHYT từ đủ 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Từ 1/7/2019, số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh phải là 8,34 triệu đồng (trước đây là 7,8 triệu đồng) thì người bệnh mới được hưởng quyền lợi trên.

4. Tăng hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội

Có ít nhất 06 khoản trợ cấp về BHXH sẽ tăng từ ngày 1/7/2019 khi mức lương cơ sở mới được áp dụng. Điển hình như:

- Trợ cấp một lần khi sinh con = 1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng (trước đây là 2,78 triệu đồng)

- Trợ cấp dưỡng sức sau sinh = 1,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng/ngày (trước đây là 417.000 đồng)

- Trợ cấp mai táng = 1,49 triệu đồng x 10 = 14,9 triệu đồng (trước đây là 13,9 triệu đồng).

5. Tăng mức khen thưởng với Đảng viên

Nhiều mức khen thưởng đối với Đảng viên được căn cứ theo mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở tăng, mức khen thưởng này cũng sẽ tăng theo, như:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng = 1,49 triệu đồng x 1,5 = 2,235 triệu đồng

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng = 1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng = 1,49 triệu đồng x x = 5,7 triệu đồng.

Từ khóa: