Thứ ba, 26/05/2020

VIB – tin tức, hình ảnh nóng nhất về VIB

Tin tức VIB, Hình ảnh VIB, Video VIB mới nhất và hot nhất.

Tin tức mới nhất VIB

Nguồn vốn được lấy từ quỹ đầu tư phát triển (1.100 tỷ đồng), quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (56 tỷ đồng), lợi nhuận chưa phân phối (297 tỷ đồng).
Lãi suất VIB tháng 8/2019 ghi nhận cao nhất là 8%/năm áp dụng với sản phẩm tiết kiệm online bậc thang kì hạn 18, 24, 36 tháng.
Bên cạnh thị trường tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ, nhiều cổ phiếu được đưa ra khuyến nghị cũng giao dịch khởi sắc.
VIB sẽ tăng vốn điều lệ từ 7.835 tỷ đồng lên gần 9.245 tỷ đồng theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông của ngân hàng đã thông qua.
Ngân hàng VIB tháng 7/2019 tăng 0,1% ở hầu hết các kì so với tháng 6, mức lãi suất huy động cao nhất là 8,19%/năm đối với kì 12 tháng.
Ngày 8/7/2019 là ngày chốt danh sách cổ đông VIB hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3,181%.
Sau giao dịch số lượng cổ phiếu bà Hiền và ông Tuấn nắm giữ lần lượt là hơn 37,7 triệu cổ phiếu và hơn 37,6 triệu cổ phiếu.
Nếu thực hiện giao dịch thành công, tổng số tiền mà ông Đặng Quang Tuấn và bà Trần Thị Thảo Hiền có thể thu về vào khoảng 44,2 tỷ đồng.
Nguồn vốn sử dụng để phát hành từ quỹ đầu tư phát triển 1.100 tỷ, quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 36 tỷ, lợi nhuận luỹ kế 274 tỷ đồng.
Sau khi chia thưởng, VIB còn lại hơn 24,1 triệu cổ phiếu quỹ. Năm 2018, VIB cũng dành 1,94 triệu cổ phiếu quỹ chi thưởng cho nhân viên.
VIB sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 26,5% (5,5% cổ tức bằng tiền mặt, 18% bằng cổ phiếu thưởng, 3% cổ phiếu quỹ).
Tổng dư nợ tín dụng đạt 136.509 tỷ đồng, huy động vốn riêng từ thị trường 1 đạt 127.198 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.
Lãi suất VIB tháng 3/2019 hiện cao nhất ở mức 8,4%/năm, không thay đổi so với tháng trước.
Lợi nhuận trước thuế 2018 của VIB đạt 2.741 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2017 và vượt 37% so với chỉ tiêu do đại hội cổ đông giao.
Với hơn 2.000 cổ phiếu lẻ không phân phối đã được ngân hàng mua lại, tổng số lượng cổ phiếu quỹ của ngân hàng hiện đạt hơn 31,9 triệu cổ phiếu.