Thứ bảy, 23/11/2019

Việt Nam tăng 3 bậc trong báo cáo phát triển bền vững

Thứ tư, 17/07/2019 | 16:30 GMT+7

GIA HÂN (t/h)

Theo báo cáo đánh giá thường niên lần thứ 4 về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc, Việt Nam ở vị trí 54, vượt 3 bậc so với năm 2018.
Việt Nam tăng 3 bậc trong báo cáo phát triển bền vững
Từ khóa: