Xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Hàn Quốc

Thứ hai, 25/11/2019 | 06:31 GMT+7

MY MY t/h

Xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Hàn Quốc, đạt 2,05 triệu tấn, trị giá 1,33 triệu USD, giá trung bình 650,3 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam 10 tháng đầu năm 2019 đạt 8,01 triệu tấn, trị giá 4,88 tỷ USD, giá trung bình 610,2 USD/tấn, giảm 19,8% về lượng, giảm 27,6% về kim ngạch và giảm 9,7% về giá so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng tháng 10/2019 tăng mạnh 78% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 9/2019, đạt 1,06 triệu tấn, tương đương 640,25 triệu USD, giá nhập khẩu giảm nhẹ 0,1%, đạt 604,9 USD/tấn.

Xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Hàn Quốc.
Xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Hàn Quốc .

Xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Hàn Quốc, đạt 2,05 triệu tấn, trị giá 1,33 triệu USD, giá trung bình 650,3 USD/tấn, chiếm 25,6% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 27,2% trong tổng kim ngạch, giảm 12,2% về lượng, giảm 22,4% về kim ngạch và giảm 11,7% về giá so với cùng kỳ năm 2018. Riêng tháng 10/2019 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 82,7% về lượng, tăng 90,7% về kim ngạch và tăng 4,4% về giá so với tháng 9/2019, đạt 320.728 tấn, tương đương 205,58 triệu USD, giá 641 USD/tấn.

Malaysia là thị trường lớn thứ 2 cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, với 2,18 triệu tấn, trị giá 1,29 triệu USD, giá trung bình 591,6 USD/tấn, chiếm 27% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, giảm 23,9% về lượng, giảm 28,9% về kim ngạch và giảm 6,6% về giá so với cùng kỳ năm 2018

Nhập khẩu từ Singapore trong tháng 10/2019 tăng rất mạnh 262% về lượng, tăng 300,8% về kim ngạch và tăng 10,7% về giá so với tháng 9/2019, đạt 307.679 tấn, tương đương 178,88 triệu USD, giá 581,4 USD/tấn. Mặc dù vậy, cộng chung cả 10 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này vẫn giảm 17% về lượng, giảm 26,6% về kim ngạch và giảm 11,5% về giá so với cùng kỳ, đạt 1,83 triệu tấn, trị giá 1,05 tỷ USD, giá trung bình 571,6 USD/tấn, chiếm gần 22,9% trong tổng lượng và chiếm 21,4% trong tổng kim ngạch.

Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 10 tháng đầu năm tăng nhẹ 1,9% về lượng, nhưng giảm 9,7% về giá, giảm 8% kim ngạch, đạt 1,25 triệu tấn, tương đương 785,52 triệu USD, giá 628,1 USD/tấn, chiếm 15,6% trong tổng lượng và chiếm 16,1% trong tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước.

Trong 10 tháng đầu năm nay, thị trường đáng chú ý nhất là Hồng Kông, mặc dù lượng nhập khẩu rất ít 563 tấn, tương đương 0,26 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước thì tăng rất mạnh 452% về lượng và tăng 325,7% về kim ngạch; tuy nhiên, giá nhập khẩu giảm 22,9%, đạt 463,4 USD/tấn

Ngược lại, xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Nga sụt giảm mạnh nhất 67,4% về lượng, giảm 27,4% về giá, giảm 76,3% kim ngạch, đạt 21.819 tấn, tương đương 13,47 triệu USD, giá 617,4 USD/tấn; Nhập khẩu từ Thái Lan cũng giảm mạnh 49,4% về lượng, giảm 9,8% về giá, giảm 54,4% kim ngạch, đạt 572.446 tấn, tương đương 355,44 triệu USD, giá 620,9 USD/tấn.

Nhập khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm 2019

Thị trường

10 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

8.005.321

4.884.521.699

-19,78

-27,59

Hàn Quốc

2.046.769

1.330.925.810

-12,16

-22,43

Malaysia

2.183.793

1.291.953.111

-23,85

-28,91

Singapore

1.832.717

1.047.649.722

-17

-26,58

Trung Quốc đại lục

1.250.700

785.524.365

1,93

-7,97

Thái Lan

572.446

355.438.312

-49,44

-54,39

Đài Loan (TQ)

22.905

14.851.773

   

Nga

21.819

13.470.330

-67,35

-76,29

Nhật Bản

14.935

8.672.342

   

Hồng Kông (TQ)

563

260.902

451,96

325,66

(*Tính toán theo số liệu của TCHQ)

Từ khóa: